Ytterligare leverans till Stenor

Stenor AS, Norge

VEÅ har levererat en matarvattentank med ånguppvärmning till en befintlig VEÅ-panna installerad hos Trysil Vask og Rens i Norge.