Vattenrörspanna

VEÅ:s UNIMAX-modell är en vattenrörspanna som kan designas som ångpanna eller hetvattenpanna

VEÅ:s UNIMAX-modell är en vattenrörpanna som antingen kan levereras i utförande som ångpannor, hetvattenpannor eller tvåkretsutförande.

Pannan anpassas helt efter varje anläggnings unika driftsförhållande.

Med vår erfarenhet och tekniska kompetens kan vi optimera våra ångpannor eller hetvattenpannor så att kunden erhåller en driftsäker panna med hög verkningsgrad, bästa totalekonomi och optimala förutsättningar för service.

Pannans väggar består av helsvetsade, gastäta panelsektioner vilka tillsammans med väldimensionerade fall- och överströmningstuber borgar för en säker, självcirkulerande konstruktion.

Konvektionsdelarna, överhettare och ekonomiser utformas för att garantera hög effektivitet och utrustas vid behov med automatiskt sotningssystem.

VEÅ UNIMAX kan förses med en eller flera brännare eller anslutas till en förugn och eldas med rökgaser från denna.

VEÅ UNIMAX levereras för effekter upp till 30 MW och arbetstryck upp till 100 bar.

Våra ångpannor och hetvattenpannor byggs alltid efter dina önskemål som kund.