VIDA Alvesta

Jernforsen Energi System beställer ytterligare en panna från VEÅ

VIDA Alvesta

Jernforsen skall leverera en ny biobränsleeldad panncentral på 8 MW till VIDA Alvesta vilken ska förse sågverket med energi till deras torkar.

I augusti levereras pannan – en VEÅ UNIVEX HVV8.0PD H-6.