Charkuterifabriken Sverige AB, Halmstad

Ombyggnad befintlig panna

Charkuterifabriken i Halmstad beställer ombyggnad av befintlig panna VEÅ UNIVEX 32G H-13 från naturgas till Eo1.

I leveransen ingår även leverans tillverkning och installation av en ny oljetank.