Falkenbergs Värmeteknik AB, Falkenberg

Berte Qvarn

Falkenbergs Värmeteknik AB i Falkenberg, en ny kund till VEÅ. De har beställt ett komplett pannrum innefattande vattenbehandling, matarvattentank, naturgaseldad ångpanna VEÅ UNIVEX 12PD H-13, PLC-baserat styrsystem samt komplett installation i Berte Qvarns nya fabrik i Slöinge.