Arla, Jönköping

Order till Jönköping Energi

Arla, Jönköping

VEÅ har fått förtroendet att leverera en komplett pelletseldad hetvattenanläggning till Jönköping Energi AB. Anläggningen omfattas huvudsakligen av en pelletspanna 2 MW med två brännare och styrning.

Dessutom ingår bränslehantering, rökgassystem och en 110 m³ hetvattenackumulator. Pannan installeras i befintligt pannrum på Arla och drifttas vid midsommar.