Solør, Norge

Leverans till Jessheim

Solør Bioenergi Jessheim AS, Norge bygger en ny fjärrvärmecentral. Man har med hjälp av Calambio beställt tre pannor av VEÅ. Två styck specialdesignade eldrörpannor för pellets VEÅ UNIVEX HVP4.0PD H-16, VEÅ UNIVEX HVP6.0PD H-16 samt en oljeeldad standardpanna VEÅ UNIVEX HV9.0PD H-16 för leverans till Jessheim, Norge.