Pressmeddelande

VEÅ förvärvar IPAR

VEÅ Holding AB har tecknat avtal om att förvärva 60% av aktierna i IPAR i Sverige AB samt resterande andel inom en fyraårsperiod.


IPAR grundades 2013 och har sitt säte i Vetlanda. Företaget är ett ingenjörs- och teknikkonsultbolag som erbjuder kvalificerade tjänster inom industriell automation. Idag har bolaget 14 anställda och en omsättning på cirka 30 MSEK med en rörelsemarginal klart överstigande 10%.

  • Genom förvärvet stärker vi vår position på den svenska marknaden för medelstora energianläggningar. IPAR kommer dessutom att vara ett utmärkt tillskott av kompetens i vår framtida gemensamma satsning på kraftvärmeanläggningar tillsammans med andra samarbetspartners.”
  • Vi gör också bedömningen att IPARs ledning, tillika fortsatta delägare, tillsammans med ledningen för VEÅ och OSBY Parca kommer att kunna realisera intressanta framtida synergier och tillväxtmöjligheter”.

Transaktionen är genomförd idag fredagen den 31 mars 2023.

För mer information: Anders Steen, VD VEÅ AB; 070-188 37 38 och Mathias Svensson, VD IPAR i Sverige AB; 070-285 51 43