Ny hyrpanna

VEÅ tillverkar en ny ångpanna för uthyrning

Ny hyrpanna

För att möta en allt större efterfrågan på uthyrningspannor kompletterar nu VEÅ sin redan starka flotta. En ny panna VEÅ UNIVEX 125PD H-25 byggs i verkstaden.

Pannan levererar 12,5 ton ånga/timme och designas för 25 bar. Den eldas med EO1 alternativt bioolja och kan även anslutas som hetvattenpanna.

Premiärturen går vecka 17 till Södra Cell Värö.

Har du frågor om hyrpannor, kontakta
Jesper Claesson, 0382-158 47, 
jesper.claesson@vea.se