Orkla Foods, Frödinge

Order på pelletsångpanna

Orkla Foods, Frödinge

Orkla Foods, Frödinge har beställt en 2 MW pelletsångpanna. I leveransen ingår även ekonomiser, trycksatt matarvattentank och två styck pelletssilo 67 m³. VEÅ AB ansluter den nya pannan till befintligt system inkl. kulvert. Beräknad uppstart är i slutet av februari 2018.