Order på pelletseldad ångpanna

JM Chark AB, Harplinge

Ventilationsutveckling VUAB AB i Jönköping har beställt en pelletseldad ångpanna på 1,15 ton 16 bar för leverans till JM Chark AB i Harplinge.