Eldrörspanna

VEÅ:s UNIVEX-modell är en eldrörspanna som har levererat ånga och hetvatten till nöjda kunder i över 50 år. Under denna tid har vi tillverkat över 5000 pannor och byggt upp en gedigen kompetens och erfarenhet kring ång- och hetvattenpannor.

Ofta levererar vi unika eldrörspannor då vi utgår från UNIVEX standard och optimerar pannan efter kundens driftsförhållanden - allt för att leverera maximal säkerhet och bästa totalekonomiska lösning. Eldrörspannan tillverkas i helsvetsat 3-stråksutförande. Eldröret är placerat excentriskt för snabb uppeldning och god invändig åtkomlighet vid service. Vändkammaren är helt vattenkyld med bakväggen i rörkonstruktion vilket reducerar omgivningsförlusterna.

Tillsammans med den spänningsanalys som utförs på UNIVEX-pannorna ger detta en säker konstruktion med lång livslängd. VEÅ UNIVEX eldrörpanna kan förses med en eller två brännare för eldning med olja, gas, träpulver eller pellets och levereras för effekter upp till 30 MW och med konstruktionstryck upp till 35 bar.

Eldrörpannan kan även anslutas till en förugn och eldas med rökgaser från denna. Vi kan dessutom leverera pannan i container för mobilt bruk. VEÅ erbjuder service för eldrörspannans hela livscykel.