Boliden Bergsöe AB, Landskrona

VEÅ UNIMAX AVHV8.1PD H-16

För fjärde gången beställer Boliden Bergsöe en avgaseldad vattenrörpanna på drygt 8MW till sin ugn vid fabriken i Landskrona.

Den första designades av VEÅ 1988 och en i stort sett identisk panna skall återigen levereras kring nyår.