Skövde Energi AB, Skövde

Ny order

VEÅ levererar och installerar 2st 14MW fjärrvämepannor med system som eldas med bioolja.