Saxwerk AB, Västerhaninge (Rundvirke)

VEÅ UNIVEX HVV6.0PD H-6

Rundvirke sågverk i Söderhamn har köpt en hetvattenanläggning av Saxwerk. VEÅ skall leverera pannan. Sågverket köpte sin första VEÅ-panna 1988.