Jernforsen Energy, Halmstad

Projekt i Arninge

Jernforsen Energy AB i Halmstad beställer en hetvattenpanna på 8 MW för leverans till E.ON i Arninge.