Bötagruppen, projekt i Stockholm

Fraimans Tvätteri, Stockholm

Bötagruppen har beställt en ny pelletseldad ångpanna Panna VEÅ UNIVEX P25PD H-20för sitt projekt på Fraimans tvätteri i Stockholm. I leverans ingår matavattentank samt montage av pelletsbrännare vilket sker på VEÅs verkstad. Leverans i september.