Jernforsen Energy

VEÅ UNIVEX HVV8.0PD H-16

Jernforsen Energy AB, Halmstad har sålt en anläggning till Finland och VEÅ får återigen förtroendet att leverera hetvattenpannan.