Hybridpanna

VEÅ:s hybridpanna är en robust och kompakt panna som alltid designas efter applikationens förutsättningar.

Vid höga drifttryck och höga effekter ger de stora mantelareorna på eldrörpannans ytterhölje respektive eldstad begränsningar i designdata.

Vid konstruktionstryck upp till 40 bar är det oftast inte ekonomiskt hållbart med en vattenrörpanna.

VEÅ:s hybridpanna har en eldstad bestående av panelväggar som i en vattenrörpanna. Detta gör att vi kan designa pannan för ett högre tryck och samtidigt utforma eldstaden på ett för brännaren optimalt sätt. Konvektionsdelen består av två stråk med eldrörtuber vilka sotas med tryckluftsotning.

Vid en effekt 10 MW kan vi leverera hybridpannan för ett designtryck på 40 bar, vid 20 MW gäller ca 25 bar.