Södra Woods

Leverans till Mönsterås

Södra Skogsägarna i Mönsterås beställer 2 st hetvattenpannor typ VEÅ UNIVEX HV10.0PD H-16. I leveransen ingår bl a väderskydd och uppbyggnad av rörledningar.