Nor Tekstil, Drammen

Order till Stenor AS, Norge

VEÅ har fått en order på en ny naturgaseldad ångpanna 2,5 ton för installation på Nor Tekstil, Drammen.