Janfire AB, Åmål

Order på pelltsångpanna

Janfire AB har beställt en pelletsångpanna på 1 MW. I leveransen ingår även en ekonomiser. Leverans sker i mitten av januari 2018.