Saxwerk AB, Västerhaninge (Kalix)

VEÅ UNIVEX HVV6.0PD H-6

Saxwerk skall bygga en hetvattenanläggning åt Solör Bioenergi i Kalix. VEÅ levererar pannan på 6MW som skall förse Kalixborna med fjärrvärme.