Västerbotten Fodercentral

Fodercentralen i Umeå

Västerbotten Fodercentral

Fodercentralen i Umeå har haft en brand. De var tvungna att investera i ett komplett ny ångcentral. De  köpte VEÅ UNIVEX 12PD H-13 med kringutrustning identisk med VEÅs leverans från 2004. VEÅ projekterar, installerar och driftsätter komplett anläggning i Umeå. Leveranstid från beställning till drift 12 arbetsveckor.