E.ON, Arninge

Jernforsen Energi System beställer återigen pannor från VEÅ

Jernforsen skall leverera en ny biobränsleeldad panncentral på 2x8 MW till E.ONs anläggning i Arninge.

Pannorna, 2 st VEÅ UNIVEX HVV8.0PD H-6, levereras i början av oktober.