Waggeryd Cell AB

Ny ångpanna VEÅ UNIVEX 80PD H-13

Kunden byter ut sin gamla trotjänare från VEÅ och passar samtidigt på att öka kapaciteten. Befintlig kringutrustning behålls. VEÅ kontrollerar att befintlig matarvattenanläggning klarar nya pannan.