VUAB, Jönköping

Leverans till KOBIA AB, Tyresö

VUAB AB i Jönköping har beställt en pelletsångpanna på 1,5 MW för leverans till KOBIA AB i Tyresö.