Falkenberg Energi köper återigen panna från VEÅ

Falkenberg ersätter uttjänt gaseldad eldrörpanna
med ny gaspanna förberedd för pelletseldning

VEÅ skall leverara, installera och driftta en hetvattenpanna på 3,5 MW. Förutom pannan och brännare skall komplett primärkrets med styrning levereras.