Saxwerk AB

Saxwerk AB har beställt en hetvattenpanna på 15 MW

Saxwerk AB

Saxwerk har tecknat avtal med SCA Gällö Timber om leverans av en 15 MW energianläggning som skall leverera hetvatten till sågverkets virkestorkar. VEÅ har fått förtroendet att leverera ytterligare en av våra beprövade UNIVEX typ HVV för anslutning till Saxwerks ugn. Konstruktionsarbetet är påbörjat och leverans skall ske under sommaren.