Leverans till Kiviks Musteri

Leverans av pelletsångpanna

Leverans till Kiviks Musteri

VEÅ AB har levererat en pelletsångpanna på
3 MW 16 bar inkl ekonomiser till Ariterm Sverige AB för vidare leverans till Kiviks Musteri.