Företaget

VEÅ har 40 anställda. Den årliga omsättningen är ca 100 MSEK varav 1/3 genereras från eftermarknaden. Företagets kontor och verkstad ligger i Sävsjö. Företaget ägs av börsnoterade NIBE AB i Markaryd.

Affären

VEÅ bygger affären kring företagets unika kompetens inom värmebelastade tryckkärl och ångsystem.

Med dessa utgångspunkter skall VEÅ:

  • tillgodose marknadens behov av enstaka tryckkärl samt kompletta ång- och hetvattenanläggningar.

  • utveckla och tillverka olje/gas-, avgas- samt pelletspannor med effekt upp till 30 MW.

  • aktivt erbjuda servicetjänster genom produkternas hela livscykel.     

Vision

Genom ständiga förbättringar och kompetent personal skall marknaden uppleva VEÅ som ett flexibelt kvalitetsföretag där kundens behov och förväntningar alltid uppfylls. 

Kunder

VEÅ bearbetar i huvudsak den svenska och norska marknaden. Alla företag med behov av energianläggningar eller enstaka tryckkärl som VEÅ kan designa och tillverka är potentiella kunder.