Olja/gas

VEÅ tillverkar tre typer av pannor – eldrörpannor, hybridpannor och vattenrörpannor. Samtliga dessa tre pannor kan förses med olja- och/eller gasbrännare. 

Fabrikat bestäms antingen av kunden själv eller av våra tekniker. Våra tekniker väljer den brännare som passar bäst i den aktuella applikationen.

Pannans eldstadsdiameter och längd anpassas till den aktuella brännaren för optimal förbränning och bästa verkningsgrad.

För olje/gas-eldade eldrörpannor erbjuder vi följande standardsortiment för de vanligaste brännarfabrikaten på den svenska marknaden:

  • Ångpannor med kapacitet 1.000 kg ånga/h till 16.000 kg ånga/h i tryckklass 13 och 21 bar.
  • Hetvattenpannor med kapacitet 1 MW till 16 MW i tryckklass 6, 10 och 16 bar.

Vid effekter eller tryckklass utanför dessa specialanpassar vi eldrörpannan efter aktuella krav alternativt väljer hybridpanna eller vattenrörpanna. Hybrid- och vattenrörpannor anpassas alltid efter aktuell applikation.