AB Högland Såg & Hyvleri, Örnsköldsvik

Order till Jernforsen Energi System

VEÅ AB har fått en order på en hetvattenpanna på 8 MW för leverans till AB Högland Såg & Hyvleri i Örnsköldsvik. Pannan ska anslutas till en fastbränsleeldad ugn.