Order på pelletsångpanna

Ytterligare leverans till Janfire AB

Janfire AB, Åmål har beställt en pelletsångpanna på 1 MW. Pannan ska byggas in i en container för att sedan placeras hos Frebaco Kvarn AB i Lidköping. Leverans i början av juni.