BK Tech Energy AB, Blomstermåla

Projekt: TopCell

BK Tech köper en pelletspulvereldad ångpanna VEÅ UNIVEX P90PD H-18 för ett projekt till TopCell AB i Söderbärke. De tillverkar isolering baserat på skogsprodukter.