Artikel i Dagens Industri

"Svenska sågverk blir leverantörer av el - tack vare biokraft"

Artikel i Dagens Industri:

https://www.di.se/brandstudio/vea/svenska-sagverk-blir-leverantorer-av-el-tack-vare-biokraft