Avgas

Våra pannor fungerar utmärkt för att ta vara på restvärme i processer. Restvärmen omvandlas effektivt till ånga eller hetvatten för process eller uppvärmning.

Vi har många referenser på denna panntyp, kontakta oss för att se om det finns en lämplig anläggning att åka och titta på. Vi väljer lämplig panntyp och designar den efter de förutsättningar som gäller.

Vi har levererat ungefär 100 pannor vilka anslutits till fastbränsleugn som eldar flis. Panneffekt från 2 MW och uppåt. Våra HVV-pannor är ett begrepp i branschen och är kända för marknadens högsta verkningsgrad och längsta livslängd.