VUAB AB

Leverans till Sterisol i Vadstena.

VUAB AB i Jönköping beställde i maj en pelletsångpanna på 1,3 ton och 16 bar för leverans till Sterisol i Vadstena. Leverans kommer att ske under vecka 36.