Kopparbergs Bryggeri, Kopparberg

Driftsatt 3 MW ånganläggning

Kopparbergs Bryggeri har gjort omfattande investeringar för att göra sin produktion mer effektiv. Därmed har man ökat sin lönsamhet och samtidigt gjort anläggning betydligt bättre ur ett klimatperspektiv. VEÅ har levererat, installerat och driftsatt en komplett 3MW ånganläggning med dubbla pelletsbrännare. Efter att leveransen godkänts har Kopparbergs Bryggeri och VEÅ tecknat ett 5-årigt samarbetsavtal innefattande service och slitagekomponenter.

Titta gärna på filmen om bryggeriets nya anläggning genom att trycka på länken nedan.

Hör av dig om du är intresserad av en pelletsångpanna som ökar din lönsamhet och samtidigt bidrar till en bättre miljö i framtiden.

http://energicentral.kopparbergs.se/