Forslunds Tvätt, Västerås

Order från Janfire, Åmål

Janfire i Åmål har sålt en panna för pellets för leverans till Forslunds Tvätt i Västerås. Ordern består av en panna typ VEÅ UNIVEX DP25PD H-16 (2x750 kW) försedd med ekonomiser och en trycksatt matarvattentank. Leverans i slutet av 2015.