Martinssons Trä AB, Bygdsiljum

Order till Martinssons Trä AB

Martinssons Trä AB, Bygdsiljum

Martinssons Trä AB i Bygdsiljum ersätter sin nästan 30 år gamla VEÅ-panna med en ny
VEÅ UNIVEX HVVS4.0PD H-10.

Pannan skall anslutas till en biobränsleeldad ugn. Levereras i maj och VEÅ hjälper till vid installationen.