Hyrpannor till Grums

Hyra av 2 st UNIVEX 100, 13 MW

Stora Enso Timber hyr två av våra pannor till Gruvöns Sågverk i Grums. Pannorna används för hetvattendrift till deras torkanläggningar.