VUAB AB - Stenor A/S

Projekt i Norge

VUAB AB i Jönköping beställer en ångpanna VEÅ UNIVEX 20PD H-13 för leverans till Stenor's projekt i Norge.