Order till Böta Kvarn

Peterson Packaging AB, Bäckefors

Böta Kvarn Consulting AB, Blomstermåla har beställt en ångpanna VEÅ UNIVEX DP45PD H-20 för leverans till Peterson Packaging.