Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, Köping

Norsaverket

VEÅ levererar och installerar 14MW fjärrvärmepanna med system som eldas med bioolja.