VUAB AB, Jönköping - Scan

Order till Kalmar

VUAB AB, Jönköping har beställt en ångpanna VEÅ UNIVEX P14PD H-16 för leverans till Scan KLS i Kalmar.