Ytterligare leverans till Pågen AB, Malmö

VEÅ UNIVEX 8PD H-4

Pågen brödbageri i Malmö beställer ytterligare en specialdesignad ångpanna.