Norra Skogsägarna

Kåge Såg, Kåge

Norra Skogsägarna

Norra Skogsägarna i Kåge har beslutat att uppgradera sin gamla hetvattenpanna på 9 MW från 1995 levererad av VEÅ. De har beställt en ny hetvattenpanna typ VEÅ UNIVEX HVV11.0PD H-8 på 11 MW. VEÅ demonterar befintlig panna och ställer den nya på plats. I leveransen ingår utbyggnad av betjäningsplan på panntoppen, ny primärkrets med ny pump och armatur samt ett nytt avspänningskärl.