Söderenergi AB

Fittja Värmeverk

Söderenergi har beställt en ny ångpanna VEÅ UNIVEX 50PD H-18 till Fittja värmeverk. Den nya pannan ersätter en tidigare VEÅ-panna. VEÅ ombesörjer demontage av den gamla pannan samt montage och driftsättning av den nya. Driftsättningen sker i juni 2018.