NC Energiteknik AB

Toppfrys, Brålanda

NC Energiteknik AB har beställt en pelletseldad ångpanna typ VEÅ UNIVEX P30PD H-16 för leverans till Toppfrys i Brålanda.